RODO

Wszystkie informacje związane z realizacją RODO w TAURON Dystrybucja Pomiary sp. z o.o.
 
Rozporządzenie

RODO czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Plik

Inspektor Ochrony Danych

Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych Panią Agnieszkę Gawęcką- Kopytko, z którą mogą się Państwo skontaktować w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych pisząc na adres e-mail: tdp.iod@tauron-dystrybucja.pl lub na adres korespondencyjny: IOD TAURON Dystrybucja Pomiary sp. z o.o., 40-389 Katowice,
ul. Lwowska 23.

Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Plik 


Klauzule informacyjne

Tutaj znajdziesz właściwe klauzule informacyjne dotyczące poniższych spraw.

Jesteś pracownikiem / współpracownikiem naszego kontrahenta

- administrowanie danymi przez TAURON Dystrybucja Pomiary   Plik
- współadministrowanie danymi przez Spółki Grupy TAURON   Plik
- weryfikacja kontrahentów TAURON  Plik

Jesteś klientem – planujesz skorzystać z naszej oferty

Plik
 
Jesteś studentem - rekrutujesz na staż lub praktyki 
 Klauzula informacyjna
Zamierzasz kupić środek transportu lub środek trwały od TAURON Dystrybucja Pomiary
 Klauzula informacyjna
Bierzesz udział w rekrutacji lub chcesz zostać pracownikiem TAURON Dystrybucja Pomiary
 Klauzula informacyjna
Zamierzasz kupić nieruchomość od TAURON Dystrybucja Pomiary
 Klauzula informacyjna

Wniosek o skorzystanie z prawa w zakresie ochrony danych osobowych

Plik