O spółce

TAURON Dystrybucja Pomiary sp. z o.o. powstała w 1996 roku, od 2.09.2013 r. Spółka działa pod firmą TAURON Dystrybucja Pomiary Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Podstawowym przedmiotem działalności TAURON Dystrybucja Pomiary sp. z o.o. jest obsługa techniczna układów pomiarowych energii elektrycznej oraz pozyskiwanie danych pomiarowych. Działania te są realizowane na zlecenie TAURON Dystrybucja S.A.

Spółka prowadzi działalność w zakresie:
obsługi technicznej układów pomiarowych energii elektrycznej, pozyskiwania danych pomiarowych dla klienta masowego w grupach taryfowych C1x, G1, analiz odczytów i reklamacji związanych z działaniem układów pomiarowych, prowadzenia gospodarki magazynowej i logistyki dostaw, zakupu i dostaw aparatury pomiarowej, wykrywania i likwidacji nielegalnego poboru energii elektrycznej.  utrzymania i rozwoju systemów inteligentnego opomiarowania AMI 

Spółka TAURON Dystrybucja Pomiary sp. z o.o. jest również podmiotem prowadzącym działalność w zakresie wzorcowania i legalizacji liczników energii elektrycznej. 
TAURON Dystrybucja Pomiary sp. z o.o.
ul. Kryształowa 1/3
33-100 Tarnów

tel.centr. +48 14 631 13 05, fax: +48 14 631 13 07
e-mail: sekretariat.pomiary@tauron-dystrybucja.pl
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia XII Wydział Gospodarczy
KRS: 0000044483
NIP: 8731627781
REGON: 850457661
Kapitał zakładowy : 1 747 000,00 PLN
Leszek Kosiorek
Prezes Zarządu

Jarosław Sorys
Wiceprezes Zarządu

Marek Burda
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Ryszard Stolarczyk
Sekretarz Rady Nadzorczej

Artur Michalski
Członek Rady Nadzorczej

Przemysław Bednarski
Członek Rady Nadzorczej
100% udziałów TAURON Dystrybucja Pomiary sp. z o.o. posiada TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie ul. Podgórska 25A.