O spółce

TAURON Dystrybucja Pomiary sp. z o.o. powstała w 1996 roku, od 2.09.2013 r. Spółka działa pod firmą TAURON Dystrybucja Pomiary Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Podstawowym przedmiotem działalności TAURON Dystrybucja Pomiary sp. z o.o. jest obsługa techniczna układów pomiarowych energii elektrycznej oraz pozyskiwanie danych pomiarowych. Działania te są realizowane na zlecenie TAURON Dystrybucja S.A.

Spółka prowadzi działalność w zakresie:
obsługi technicznej układów pomiarowych energii elektrycznej, pozyskiwania danych pomiarowych dla klienta masowego w grupach taryfowych C1x, G1, analiz odczytów i reklamacji związanych z działaniem układów pomiarowych, prowadzenia gospodarki magazynowej i logistyki dostaw, zakupu i dostaw aparatury pomiarowej, wykrywania i likwidacji nielegalnego poboru energii elektrycznej,
utrzymania komunikacji z licznikami zdalnego odczytu, w tym AMI. 

Spółka TAURON Dystrybucja Pomiary sp. z o.o. jest również podmiotem prowadzącym działalność w zakresie wzorcowania i legalizacji liczników energii elektrycznej. 
TAURON Dystrybucja Pomiary sp. z o.o.
ul. Kryształowa 1/3
33-100 Tarnów

tel.centr. +48 14 631 13 05, fax: +48 14 631 13 07
e-mail: sekretariat.pomiary@tauron-dystrybucja.pl
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia XII Wydział Gospodarczy
KRS: 0000044483
NIP: 8731627781
REGON: 850457661
Kapitał zakładowy : 1 747 000,00 PLN
Mariusz Jurczyk   Prezes Zarządu

Piotr Szkudlarek – Wiceprezes Zarządu
Maciej Durnaś – Sekretarz Rady Nadzorczej

Ryszard Stolarczyk 
– Członek Rady Nadzorczej

Piotr Turcza –
 Członek Rady Nadzorczej

100% udziałów TAURON Dystrybucja Pomiary sp. z o.o. posiada TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie ul. Podgórska 25A.