Oferta

Zapoznaj się z naszą ofertą

TAURON Dystrybucja Pomiary sp. z o.o.  świadczy usługi w zakresie prawnej kontroli metrologicznej  liczników energii elektrycznej. Usługi legalizacji ponownej liczników klasy A, B, C, 2, 1 i 0,5  realizowane są przez Podmiot Upoważniony do legalizacji liczników energii elektrycznej czynnej prądu przemiennego, oraz w utworzonym Decyzją Prezesa Głównego Urzędu Miar, Punkcie Legalizacyjnym.

Podmiot Upoważniony
Punkt Legalizacyjny


Działające w TAURON Dystrybucja Pomiary sp. z o.o.  Laboratorium Liczników Energii Elektrycznej posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji  i świadczy usługi w zakresie wzorcowania liczników energii elektrycznej czynnej, w tym nie podlegających prawnej kontroli metrologicznej liczników klasy 0,2 oraz wzorcowania liczników energii elektrycznej biernej. 

Laboratorium Liczników Energii Elektrycznej (AP 111)
ul. Kryształowa 1/3
33-100 Tarnów
Tel. 516 115 806

Certyfikat Akredytacji AP 111
Zakres akredytacji AP 111


Prowadzenie gospodarki aparaturą pomiarową w zakresie prowadzenia logistyki (w tym znakowanie urządzeń pomiarowych, magazynowanie i obsługa systemów magazynowych, sprawdzanie danych licznika, transport urządzeń pomiarowych). Instalacja liczników i urządzeń komunikacyjnych u odbiorców. 
Dostarczanie w pełnym zakresie aparatury pomiarowej dla potrzeb Operatora w tym aparatury pomiarowej smart.