Oferta

Zapoznaj się z naszą ofertą

TAURON Dystrybucja Pomiary sp. z o.o.  świadczy usługi w zakresie prawnej kontroli metrologicznej  liczników energii elektrycznej. Usługi legalizacji ponownej liczników klasy A, B, C, 2, 1 i 0,5  realizowane są przez Podmiot Upoważniony do legalizacji liczników energii elektrycznej czynnej prądu przemiennego, oraz w utworzonym Decyzją Prezesa Głównego Urzędu Miar, Punkcie Legalizacyjnym.

Podmiot Upoważniony
Punkt Legalizacyjny


Działające w TAURON Dystrybucja Pomiary sp. z o.o.  Laboratorium Liczników Energii Elektrycznej posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji  i świadczy usługi w zakresie wzorcowania liczników energii elektrycznej czynnej, w tym nie podlegających prawnej kontroli metrologicznej liczników klasy 0,2 oraz wzorcowania liczników energii elektrycznej biernej. 

Laboratorium Liczników Energii Elektrycznej (AP 111)
ul. Kryształowa 1/3
33-100 Tarnów
Tel. 516 115 806

Pobierz Certyfikat Akredytacji AP 111
Pobierz Zakres akredytacji AP 111


Prowadzenie gospodarki aparaturą pomiarową w zakresie prowadzenia logistyki (w tym znakowanie urządzeń pomiarowych, magazynowanie i obsługa systemów magazynowych, sprawdzanie danych licznika, transport urządzeń pomiarowych). Instalacja liczników i urządzeń komunikacyjnych u odbiorców. 
Dostarczanie w pełnym zakresie aparatury pomiarowej dla potrzeb Operatora w tym aparatury pomiarowej smart.
W Spółce TAURON Dystrybucja Pomiary sp. z o.o.  od 2016 r. funkcjonuje Laboratorium AMI (ang. Advanced Metering Infrastructure). Powstało w wyniku zapotrzebowania na pozyskiwanie specjalistycznej wiedzy w zakresie technologii związanych z pomiarami energii elektrycznej oraz transmisją danych pomiarowych. Laboratorium zostało wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt – zarówno metrologiczny wysokiej klasy, jak również w sprzęt do testowania transmisji danych, zakłóceń EMC oraz innych prac badawczych i rozwojowych, głównie w obszarze inteligentnego opomiarowania. 

Stawiamy na przebadanie w warunkach laboratoryjnych oraz terenowych dostępnych na rynku nowych technologii. W ramach realizacji prac Strategicznej Agendy Badawczej TAURON, w Laboratorium AMI został zrealizowany projekt mający na celu zbadanie trzech technologii transmisji danych: LoRA, SigFox oraz NarrowBand IoT. 

Laboratorium AMI zajmuje się głównie:
sprawdzeniem inteligentnych liczników AMI w zakresie technicznym,  weryfikacją pod względem wymaganych funkcjonalności, metrologii oraz bezpieczeństwa, sprawdzaniem rozwiązań komunikacji licznika AMI z urządzeniami sieci domowej odbiorcy, głównie przy wykorzystaniu technologii bezprzewodowej komunikacji wireless M-BUS,  rozwojem i sprawdzaniem użyteczności nowych technologii transmisji danych pomiarowych, zarówno przewodowych jak i bezprzewodowych, udziałem w projektach prowadzonych wspólnie z TAURON Dystrybucja w ramach Strategicznej Agendy Badawczej Grupy TAURON Polska Energia S.A., udziałem w projektach badawczych prowadzonych z firmami spoza Grupy TAURON Polska Energia S.A., usługami w zakresie obsługi platform i rozwiązań Internetu Rzeczy.
 

Rys.1 Część wyposażenia Laboratorium AMI w Tarnowie


Rys.2 Laboratorium AMI w Tarnowie


Rys.3 Wyposażenie Laboratorium AMI w Tarnowie