Oferta

Zapoznaj się z naszą ofertą
Oferujemy usługi w zakresie napraw, regenerowania, wzorcowania oraz legalizacji, a także badań i ekspertyz liczników energii elektrycznej. Wykonujemy również wzorcowanie liczników energii elektrycznej biernej oraz sprawdzenie funkcji wskaźnika mocy maksymalnej wraz z wystawieniem odpowiednich świadectw.
Akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji Laboratorium wzorcujące liczniki energii elektrycznej (AP 111) funkcjonujące w strukturze spółki oferuje usługi wzorcowania w szerokim zakresie. Posiadany certyfikat oraz wysokie kompetencje personelu Laboratorium gwarantują profesjonalną obsługę Klienta zgodnie z najwyższymi standardami.

Laboratorium Liczników Energii Elektrycznej (AP 111)
ul. Kryształowa 1/3
33-100 Tarnów
Tel. +48 14 631 13 05, wewn. 43

 Certyfikat Akredytacji AP 111

Zakres akredytacji AP 111
Prowadzenie gospodarki aparaturą pomiarową w zakresie prowadzenia logistyki (w tym znakowanie urządzeń pomiarowych, magazynowanie i obsługa systemów magazynowych, sprawdzanie danych licznika, transport urządzeń pomiarowych). Instalacja liczników i urządzeń komunikacyjnych u odbiorców. 
Dostarczanie w pełnym zakresie aparatury pomiarowej dla potrzeb Operatora w tym aparatury pomiarowej smart.