RODO

Wszystkie informacje związane z realizacją RODO w TAURON Dystrybucja Pomiary sp. z o.o.
 
Rozporządzenie

RODO czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Plik

Inspektor Ochrony Danych

Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych Panią Annę Wypych, z którą mogą się Państwo skontaktować w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych pisząc na adres e-mail: tdp.iod@tauron-dystrybucja.pl lub na adres korespondencyjny: IOD TAURON Dystrybucja Pomiary sp. z o.o., 33-100 Tarnów, ul. Kryształowa 1/3.

Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Plik

Klauzule informacyjne

Tutaj znajdziesz właściwe klauzule informacyjne dotyczące poniższych spraw.

Jesteś pracownikiem / współpracownikiem naszego Kontrahenta

- dla Kontrahentów i ich pracowników / współpracowników  Plik
- dla weryfikowanych Kontrahentów TAURON, ich reprezentantów oraz osób powiązanych  Plik

Jesteś klientem – planujesz skorzystać z naszej oferty

Plik

 
Zamierzasz kupić środek transportu lub środek trwały od TAURON Dystrybucja Pomiary
 
Plik
 
Zamierzasz kupić nieruchomość od TAURON Dystrybucja Pomiary

PlikWniosek o skorzystanie z prawa w zakresie ochrony danych osobowych

Plik