Sprzedaż udziałów spółki KOMFORT Zarządzanie Aktywami sp. z o.o.

TAURON Dystrybucja Pomiary sp. z o.o.
ul. Kryształowa 1/3, 33-100 Tarnów
NIP: 8731627781
Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie 
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000044483
Kapitał zakładowy: 1.747.000,00 zł

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż spółka TAURON Dystrybucja Pomiary sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie (dalej także: Sprzedający) zamierza sprzedać: 

1050 (jeden tysiąc pięćdziesiąt) przysługujących jej udziałów w spółce KOMFORT Zarządzanie Aktywami sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (dalej także: Spółka), ul. Ściegiennego 3, 40-114 Katowice, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000689215, posiadającą numer NIP: 6342900833 oraz REGON: 367908904, o wartości nominalnej 50,00 zł każdy, stanowiących 100% kapitału zakładowego Spółki. 

Sprzedający, zapraszając do składania Ofert, jednocześnie informuje, że termin składania Ofert nabycia udziałów upływa w dniu 18.10.2021 r. 

Szczegółowe warunki sprzedaży udziałów określa Regulamin Procesu Pozyskania Nabywcy Udziałów Spółki KOMFORT Zarządzenie Aktywami sp. z o.o., z którym można zapoznać się w siedzibie Spółki TAURON Dystrybucja Pomiary sp. z o.o. po uprzednim zawarciu Umowy o Zachowaniu Poufności.

Wszystkich zainteresowanych nabyciem udziałów prosimy o kontakt pod nr tel. 798013035, e-mail: aleksandra.opielka@tauron-dystrybucja.pl

Informacje o spółce 

Pobierz informacje o spółce KOMFORT Zarządzanie Aktywami sp. z o.o.       
    

Umowa o zachowaniu poufności

Pobierz umowę o zachowaniu poufności