Aktualności

Udostępnienie do publicznej wiadomości „Planu Połączenia spółek TAURON Dystrybucja Pomiary spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tarnowie (Spółka Przejmująca) z KOMFORT Zarządzanie Aktywami spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach (Spółka Przejmowana)”

20.06.2022

Zarząd spółki TAURON Dystrybucja Pomiary spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tarnowie niniejszym informuje, że w dniu 20 czerwca 2022 r. został uzgodniony, przyjęty i podpisany „Plan Połączenia spółek TAURON Dystrybucja Pomiary spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tarnowie (Spółka Przejmująca) z KOMFORT Zarządzanie Aktywami spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach (Spółka Przejmowana)” (dalej: Plan Połączenia).

Mając powyższe na uwadze Zarząd spółki, działając na podstawie art. 500 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych, udostępnia bezpłatnie do publicznej wiadomości przyjęty Plan Połączenia wraz z jego załącznikami. Plan Połączenia będzie dostępny nieprzerwanie, na niniejszej stronie internetowej, do dnia zakończenia Zgromadzenia Wspólników podejmującego uchwałę w sprawie połączenia.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że Wspólnik może zapoznawać się (zgodnie z art. 505 § 1 pkt 1 - 3 Kodeksu spółek handlowych) z Planem Połączenia wraz z jego załącznikami oraz ze sprawozdaniami finansowymi oraz sprawozdaniami Zarządów z działalności łączących się spółek za trzy ostatnie lata obrotowe wraz z ze sprawozdaniami z badania, jeśli były sporządzane, w Gliwicach przy ul. Wybrzeże Armii Krajowej 19B, w pok. 201, w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 15.00, w terminie od dnia 27 czerwca 2022 r. do dnia odbycia Zgromadzenia Wspólników, w porządku obrad którego przewidziane będzie podjęcie uchwały w sprawie połączenia.
 
Data publikacji: 20 czerwca 2022 r. godzina 10:35

Pliki do pobrania: Plan połączenia z załącznikami